HÖVDING
Testimonials film

Cr Film fick uppdraget att ta fram en film baserad på testimonials från folk som använt cykelhjälmen.

Malmöföretaget Hövding har tillverkat en cykelhjälm som vänder upp och ned på föreställningen av vad en cykelhjälm ska vara. En airbag för cyklister. Helt enkelt.

Kontaktperson

Per Slagbrand

per@crfilm.se
0737-70 22 19