HÖVDING SVERIGE AB
Grafisk presentation

Malmöföretaget Hövding har tillverkat en cykelhjälm som vänder upp och ned på föreställningen av vad en cykelhjälm ska vara. En airbag för cyklister. Helt enkelt. 

CR Film fick i uppdrag att visualisera skillnaden mellan en traditionell cykelhjälm och en hövding. Målet var att skapa en film som har ett lika säreget uttryck som produkten har. En film som förklarar något som är väldigt invecklat på ett enkelt sätt. Som samtidigt skapar en känsla för produkten. Filmen gjordes på tre språk och blandar film och motion graphics. Och en massa gul färg.

Kontaktperson

Sebastian Brännström

sebastian@crfilm.se
0736-87 70 62