Öresundkraft
reklam/företagsfilm

Vi fick uppdraget att storyboarda upp Öresundskrafts vision och sen göra en animerad film som belyser nyttan av stadsnätet, -för regionen, mysiga hemmakvällar och framtida behov i våra smarta hem. 

Öresundskraft är ett av Sveriges större energibolag. Deras kärnverksamhet är försäljning och distribution av energi (el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla) samt försäljning av bredband och fordonsgas.

Öresundskraft tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. De stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft.

Och de utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser de till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster.

För ljudeffekter står Magnus Grenstedt.

Kontaktperson

Per Slagbrand

per@crfilm.se
0737-70 22 19